top of page
Image by Ryan Jacobson

Az égboltnak épp fölöttünk lévő, legmagasabb pontja, tetőpont, csúcspont, delelő.
 

A francia zénith, illetve előzménye, az olasz zenit nyomán. Az arab zemt (út, irány) szóból, a zemt-ar-rasz (a fej iránya) kifejezés első eleméből.

Zenit

[ë v. e] főnév -et, -je [ë, e]

Zenit

Alapításunk története

Egy új gödi közösségi iskola létrehozásának gondolata bizonyosan sok helyi szülő fejében megszületett már. Azt tapasztaltuk, hogy a városban meglévő kiváló iskolák mellett is lenne igény férőhelyekre, a paletta színesítésére, de az ismertebb alternatív iskolahálózatok nem voltak nyitottak a bővülésre. Így gondolkodott Fodor Éva is, aki eldöntötte, hogy meg is valósítja ezt az iskolát. A legjobbkor találkozott Czoma Krisztina angoltanárral (és szintén érintett szülővel), aki Szikrasuli néven álmodott meg egy befogadó, gyermekközpontú általános iskolát.

Éva és Krisztina nagy lendülettel vágtak bele a projektbe, 2019 végén már szülőkkel és egy befogadó intézménnyel közösen tervezték az új, gödi iskolát. Azonban 2019 közepéig nem találtak alkalmas épületet Gödön. Végül a Szikrasulit 2020 szeptemberében, önálló intézményként Veresegyházon nyitották meg.


A veresegyházi iskola létrehozásával párhuzamosan Éva és Kriszta álmodta, tervezte tovább a gödi iskolát is. “Korábbi tervünk, miszerint a gödi iskola a Szikrasuli tagiskolájaként nyíljon meg, sajnos nem volt kivitelezhető, ezért újraterveztünk, és a veresegyházi iskolát útjára engedtük, kiléptünk a fenntartói szerepekből, illetve az alapítványból. Úgy döntöttünk, minden időt, energiát és forrást arra fordítunk, hogy Gödön is megépüljön az a csoda hely, ahova a gyerekek örömmel jönnek majd minden nap.”


A gödi tervek megvalósításához három lelkes és tenni kész szülő is csatlakozott Jámbor Fruzsina, Hojtsy Gábor és Krasznai Zsófia, akik korábban a Szikrasuli elindítását is folyamatosan támogatták. Az öt alapító és családjuk, barátaik mindent megmozgatnak, hogy a Zenit Iskola a gödi közösség részese és építője legyen.

0E1A3911.jpg

Munkánk gyümölcseként 2021 szeptemberében immár államilag elismert alapítványi iskolaként elindulhatott a Zenit Általános Iskola Gödön!

Együtt vágtuk fel a Zenit születésnapi tortáját az évnyitón.

0E1A3847_edited.jpg
Történetünk

Céljaink

Célunk, hogy egy gyermekközpontú, értékalapú, befogadó és 21. századi tudást adó általános iskola legyen a Zenit Gödön, ami a helyi közösség, a gödi családok és gyerekek számára ad újabb alternatívát a helyi iskolakínálat mellé.


Fontosnak tartjuk, hogy kis létszámú osztályokban, a Nemzeti Alaptanterven belül és kívül is hasznos és korszerű tudást kaphassanak a tanulóink, akik reményeink szerint egy színes és összetartó közösséggé kovácsolódhatnak.

A projektbe közösen vágtunk bele, öt család, akik időnket, pénzünket, tudásunkat és energiánkat nem kímélve, értékeink és céljaink tudatában dolgozunk ezért az iskoláért.

Hittünk abban, hogy a bizalom a célunk nemességében, a helyi közösség erejében és a jó iskola szerepéről gyermekeink jövőjében segíteni fog az alapítás körüli kihívások legyőzésében. Tudtuk, hogy kemény fába vágtuk a fejszénket, ugyanakkor a korábbi sikeres iskolaalapítás tapasztalatai mellettünk szóltak.


A hitelesség alapja az átláthatóság, nem árulunk zsákbamacskát. Ez az iskola a szívügyünk, a gyermekeink érdekét vettük figyelembe, amikor összefogtunk. Mindannyian a fenntartható működést tartjuk hosszú távon célunknak, nem a rövid távú haszonszerzést. Tiszta lelkiismerettel szeretnénk hátországot nyújtani a hozzánk csatlakozóknak, így minden szabályt, törvényt betartunk. Szeretnénk ezzel is példát mutatni a gyermekeinknek.

Biztosak vagyunk abban, hogy a tolerancia, a felelősség felvállalása és az intelligens együttműködés mind olyan értékek, melyeket, ha a gyermekek magukévá tesznek, sikeresebb és boldogabb felnőtt válhat belőlük.

Az iskolánkban olyan szakemberek dolgoznak, akik a gyermekek kreativitását és megoldásokban való gondolkodását fejlesztik, ösztönzik a közösség felépülését, tudatos, a környezetüket és önmagukat is ismerő, elfogadó gyermekeket nevelve, egyetértésben és közösen a családokkal.

bottom of page