top of page
Image by Tamanna Rumee
Gyakran Ismételt Kérdések

Az iskola

Milyen bizonyítványt ad a Zenit Iskola? Bekerülhet innen a gyermekem akármelyik középiskolába?

A Zenit Általános Iskola államilag elismert általános iskola (OM: 203508), a Nemzeti Alaptanterv szerinti pedagógiai programmal működik. A követelmények tehát nagyrészt azonosak, mint egy állami iskolában, de az ismeretátadás és elsajátítás módja más, illetve bővül további foglalkozásokkal, programokkal. Így az ide járó gyerekek Zenites diákigazolványt kapnak, és a Zenites bizonyítványt a pedagógusaink állítják ki. A bizonyítványunk egyenértékű bármely magyarországi általános iskola bizonyítványával.

Hány fősek az osztályok?

Egy osztályban legfeljebb 12-17 gyermeket tudunk fogadni.

Kik tanítanak a Zenitben?

 

A Zenitben olyan tapasztalt, sokoldalú pedagógusok és munkatársak dolgoznak, akiknek a szívügyük a magas színvonalú oktatás és akik számára a gyermekek és jövőjük az első. Olyan szakemberek alkotják a csapatot, akikre az alapítók saját gyermekeik jövőjét is rábízták, és ez folyamatosan biztosítja a Zenit magas minőségét. Kollégáink bemutatkozása a munkatársak oldalon olvasható. Természetesen folyamatosan bővítjük a csapatot, hiszen minden évben újabb munkatársak felvételére van szükség!

Meg lehet-e tekinteni az iskolát?


A Zenit a helyi közösség részeként működik, ezért nem csupán évi néhány alkalommal látogatható, ennél több lehetőséget biztosítunk az ismerkedésre. A következő tanév iránt érdeklődőknek elsősorban az Iskolanyitogató találkozókat javasoljuk, ám számos nyitott foglalkozás és program zajlik folyamatosan az épületben, ezek során szintén meg lehet nézni az épületet és ismerkedni a Zenit csapatával.

Hétköznapok

 

Milyen a napirend?

 

Reggel nyolc órától délután kettőig tanóráink vannak, közben ebédszünetet tartunk, ezek után háromnegyed négyig a tananyagot kiegészítő foglalkozások (angol nyelvű, dramatikus, alkotó-kézműves, fejlesztő torna, stb.) kerülnek sorra. Természetesen a kisiskolások esetén mindezt rugalmasan kezeljük, nincs csengő, mely behatárolná a munkánkat.

Van-e házi feladat?

Az alsó tagozaton nincs házi feladat, ugyanakkor a szülőkkel egyeztetve lehet, hogy a tanító javasolni fogja a közös otthoni gyakorlást, amikor arra szükség van. A közösségi programokban való részvétel, egyes projektek kutatómunkája járhat otthoni munkával, de ezeket minden esetben előre egyeztetjük, és legtöbbször a gyerekek “veszik rá” a családot a közös készülésre.

 

Hogy áll a Zenit a digitális eszközök használatához?

 

A huszonegyedik században már nem lehet figyelmen kívül hagyni a digitális eszközöket és a rajtuk keresztül elérhető tudást, információkat. A cél az, hogy megtanuljuk ezeket forráskritikával kezelni és megfelelően hasznosítani a munkánk során. Az iskolai foglalkozásokon felelősségünknek érezzük, hogy megtanítsuk a gyerekeknek az internet helyes használatát, ismertessük annak előnyeit és veszélyeit is. A tananyagok átadásához rendszeresen használjuk a digitális eszközöket, de ezek jellemzően a Zenit eszközei, nincs szükség saját telefonra, okosórára, laptopra vagy tabletre az iskolában.

Hogyan történik az értékelés, kapnak a gyerekek jegyet?

 

Az alsó tagozaton élünk azzal a lehetőséggel, hogy a gyermekek teljesítményét szövegesen értékeljük. Azonban fontosnak tartjuk, hogy a fókusz a gyermek egyéni fejlődésén, nyitottságának és belülről fakadó lelkesedésének fenntartásán maradjon az iskolás éveinek befejezéséig, ezért az értékelés mindig komplexebb lesz puszta jegy-osztogatásnál.

 

Van részvételi elvárás a szülőkkel kapcsolatban?

 

A Zenit közösségi iskolaként működik, központi értékünk az emberi kapcsolódás, ennek fontosságát minden nap megtapasztaljuk, akár a Zenites nebulók családjáról, akár a tágabb közösségről van szó. Fontosnak tartjuk, hogy ebben partnerek legyenek a családok, de azt, hogy ki mivel veszi ki a részét a közösségből, azt mindenkinek a habitusára, érdeklődési körére és lehetőségeire bízzuk. Egy közös szalonnasütés, adománygyűjtés, kertészkedés vagy kirándulás egy szülő munkahelyén mind tökéletes lehetőség ennek a kapcsolódásnak a megélésére. A gyermek iskolai életét illetően mi aktív párbeszédre törekszünk, a szülőktől is nyílt kommunikációra, őszinte pozitív és negatív visszacsatolásokra számítunk. 

Jelentkezés

Hogyan lehet jelentkezni az iskolába?


Elsősorban a honlapunkon lévő űrlapon várjuk a szülők jelentkezését.

Milyen évfolyamok indulnak 2024 őszén?


A Pest Megyei Kormányhivatal engedélye értelmében az iskola felmenő rendszerben működik, 2024 őszén egy első osztály indul, és a korábbi első, második és harmadik osztályok feljebb lépnek.

Lehet-e év közben átjelentkezni a Zenitbe?


Az elindult évfolyamokba a szabad helyek függvényében várjuk az év közbeni jelentkezőket is. Az átjelentkezés iránt érdeklődőknek külön lehetőséget biztosítunk próbanapokon való részvételre, a folyamatról részletesen is írtunk.

Speciális nevelési igényű diákokat vesznek fel?


Inklúziós iskola vagyunk, ami esetünkben azt jelenti, hogy befogadóak vagyunk minden gyermekkel, aki jól tud működni a közösség részeként, tehát integrálható. Pedagógusaink tapasztalatai alapján ez azt jelenti, hogy egyéni jellegzetességeiktől függően osztályonként egy, maximum két SNI, vagy más “kóddal” rendelkező diákkal tudunk dolgozni. Azt valljuk, hogy minden gyermeknek jár az egyéni figyelem, mára a legtöbb gyermek “atipikus” abból a szempontból, hogy nem minden területen azonos a fejlődési íve, ezért kiemelkedően fontos, hogy egy jó dinamikájú közösségben tudjanak nap mint nap együtt dolgozni. Erre nagy hangsúlyt fektetünk a felvételi folyamat során is.

Milyen az átmenet a Zenit és más alapítványi és az állami iskolák között?
 

Iskolánk a Nemzeti Alaptanterv szerinti pedagógiai programmal működik. A követelmények tehát nagyrészt azonosak, mint egy állami iskolában, de az ismeretátadás és elsajátítás módja más, illetve bővül további foglalkozásokkal, programokkal, ezekhez organikusan tudnak csatlakozni a gyerekek. Ezért bármikor megoldható az átmenet év közben is.

Iskolaváltás esetén nem lesz hátrány, ha a gyermekem nem tart ott, mint a többiek, esetleg nem tanult még angolt? 

Ezek nem jelentenek problémát! Angolból és a többi tárgyból is felzárkóztatjuk a gyerekeket a tanórák alatt, igény szerint (egyéni megállapodás alapján) a tanítási napot követően is. Iskolaváltás esetén azonban nem csak a tananyag és a tankönyvi haladás érdemel kiemelt figyelmet, hanem a közösségbe való beilleszkedés, és a gyermek biztonságérzetének, bizalmának megtartása.

Van az első osztályba és/vagy az iskolaváltáskor felvételi vizsga?


A felvételi folyamat célja az, hogy azok a gyerekek és családjuk csatlakozzanak a Zenit közösségéhez, akik kölcsönösen gazdagíthatják egymás életét. Ez viszont nem mérhető le egy teszttel, sokkal inkább együtt töltött idővel, közös játékkal, beszélgetéssel. A Zenitben a gyermekeket nem tudásuk és fejlettségük egy bizonyos időpontban való bemutatása alapján kategorizáljuk, hanem igyekszünk közösen megismerni egymást.

Van-e iskola előkészítő foglalkozás?

Igen, 2023 októberben indult három Zenit Iskolaelőkészítő csoportunk, amikbe jelenleg várólistára lehet jelentkezni.

Mennyi időt vesz igénybe az egész jelentkezési folyamat?

Helyzettől függ. Az első évfolyamban van, aki már a középső csoportos gyermeke mellett elkezdett érdeklődni a Zenit iránt, részt vett rendezvényeinken, majd elkezdték az Iskolaelőkészítőt. A tanév közben átjelentkezők között pedig van, aki néhány hét alatt szeretné meghozni a végső döntést, ebben is igyekszünk támogatni a családokat gyors visszajelzéssel, próbanapok megszervezésével.

Idősebb gyermek kistestvére később automatikusan csatlakozhat majd?

Természetesen sokat számít az, ha egy család már ismeri a Zenitet és aktívan részt vesz az életében.  A kisebb testvérek a felvételi folyamatban előnyt élveznek, de természetesen a szülők is dönthetnek másik iskola mellett, és mi is szeretnénk élni a felvételi folyamat adta lehetőséggel, a közösség érdekét figyelembe véve.

Költségek

Milyen költséggel jár az iskola?

A magas oktatási minőség mellett az alacsony osztálylétszámot - ami a differenciált oktatás biztosítéka - csak folyamatos szülői támogatás mellett tudjuk fenntartani. A többletszolgáltatás díjáról bővebben is írtunk.

Hogyan zajlik az étkeztetés?


Egy kiváló helyi szolgáltató szállítja a Zenitbe az egészséges és ízletes ebédet. Az ebéd díja a többletszolgáltatási díjon felül, havonta kerül kiszámlázásra. A tízórait és uzsonnát az eltérő igények miatt jelenleg egyénileg hozzák a gyerekek. Szükség esetén külön allergénmentes ebédszolgáltatót is be tudunk vonni, de a szülők is küldhetnek saját ebédet gyermekükkel.

További kérdéseket elérhetőségeinken szívesen megválszolunk!

bottom of page