top of page
Zenit iskolaélmény

Ma már szerencsére sokan gondolják azt, hogy másként szeretnének tanulni és másként szeretnének tanítani. Államilag elismert alapítványi iskolánkhoz azok a családok csatlakoztak elsőként a 2021/22-es tanévben, akik hisznek abban, hogy az új utaknak, a huszonegyedik századi megoldásoknak helye van gyermekeink oktatásban. A Zenit Általános Iskolában ezt a szemléletet képviseljük, szorosan együttműködve közösségünkkel.

 

Nálunk nem a csengő jelzi az óra kezdetét és végét, hanem a pedagógusok, akik a tanulók jelzéseire reagálva irányítják az órákat. Ezek a tanórák komplexek, bármelyik órán előkerülhet a kapcsolat egyéb tantárgyakkal is. A Zenitben megcélzott, "jövőálló" tudáshoz ugyanis szükséges, hogy az elméletben elsajátított ismeretek a valóságban is hasznosnak mutatkozzanak. Pedagógusaink napi munkájában így áll össze a tanterv, a változó világ és a diákok ismerete egy egésszé, tudatos és hatékony együttműködéssé.

Osztályainkban 12-17 fő tanul legfeljebb. Kihasználjuk a digitális technika minden előnyét, ami mellett kiemelt fókuszban van a természet, a környezet jelenléte. A mozgás szeretete, az épített és természeti környezet ismerete, az emberek és közösségek közötti együttműködés ereje mind arra sarkallnak minket, hogy ne elszigetelten működjünk a Zenit falai között, hanem kitárjuk kapuinkat.

Napjainkba szervesen épül be az angol társalgás és mese. Célunk, hogy a gyerekek minél természetesebb környezetben, ezáltal hatékonyabban sajátítsák el az első idegen nyelvüket, közelebb az anyanyelv játékos megtanulásához, mint a szódolgozatok szigorához.

Mivel töltjük a délutánjainkat? Tudjuk, hogy az iskolások, a legkisebbek különösen fárasztónak tartják a nyolc órás "munkanapokat". Ráadásul a családra további terhet ró, ha az iskolán kívül kell megoldani a gyermek fejlesztését, sportfoglalkozásait, nyelvi képzését, vagy csak a házi feladatokat. Azért, hogy a késő délutáni és esti órák ne erről, hanem valóban a családról szóljanak, arra törekszünk, hogy mindezek a foglalkozások beépüljenek a délutánokba, négy órakor pedig kisimult, feltöltött, szabad gyermek fogadja a családot a tanítási nap végén. 

Értékeink

Happy Kids Huddle

Közösség

Nálunk senki sincs egyedül. A közösség ereje visz előre nap mint nap.

Happy Foam Pit

Kreativitás

A gyermekek lételeme, melyet meg kell őriznünk.

286635429_753535279333927_8681378330679870371_n.jpeg

Élmény

A felfedezés és tapasztalás öröme a tanulás alapélménye.

Freckled Kid

Tudatosság

A cél egy, eszközt és utat magunk választunk.

Pinwheel Kids

Biztonság

A szív és lélek, az elme és szellem biztonsága a tér a kibontakozáshoz.

Super Hero Kids

Elfogadás

Az erő a különbségekben rejlik, nem a hasonlóságokban.

Személyes figyelem

Egyéni fejlesztés és tehetséggondozás

Rugalmas napirend és tananyag

Szellemi és fizikai egészség

Digitális eszközhasználat

Korai angol nyelvi képzés

Logikai és kombinatorikai képességfejlesztés

Fenntartható jövőkép

Szociális érzékenység

Játékos élménytanulás

21. századi képességek

Életre nevelés

Oktatási koncepciónk
kulcsszavai

bottom of page