top of page
Image by Erhan YILDIRIM
Többletszolgáltatási díj

Iskolánk az alapvető nevelési-oktatási alapszolgáltatások mellett (szerződésben szabályozott módon) többletszolgáltatásokat nyújt minden tanulónk és szüleik számára. A többletszolgáltatások díjkötelesek.

A többletszolgáltatási díj 150.000 Ft/hónap, évi 12 alkalommal. 

Nem tartalmazza az ebédet, amely jelenleg 944 Ft/nap.

A többletszolgáltatás tartalma:

 • Kis létszámú osztályok fenntartásának biztosítása (12-17 fő)

 • Differenciált fejlesztés és tehetséggondozás (és azok eszközeinek biztosítása)

 • Alkotó-kreatív órákhoz és tehetséggondozó foglalkozásokhoz szükséges eszközök biztosítása

 • Az innovatív-digitális oktatás megvalósításához szükséges eszközpark biztosítása

 • Osztálykirándulások, tanulmányi kirándulások

 • Rendszeres, intenzív kapcsolattartás a szülőkkel

 • Egyéni és kiscsoportos fejlesztések, foglalkozások

 • Gyógypedagógiai asszisztens támogatása

 • Angol nyelvoktatás emelt óraszámban

 • Közös iskolai programok, családias légkör biztosítása
   

A beiratkozáskor egy alkalommal a férőhely biztosítására csatlakozási díj fizetendő, mely szintén 150.000 Ft. 

A gyermek betegsége, hiányzása, valamint az oktatás munkaformájának változása a többletszolgáltatási díj megfizetése alól nem mentesít. Az ebéd díja jelenléthez kötött, mely az előző estig lemondható.

Testvérkedvezmény igénybevételére lehetőség van.

bottom of page